CB-IR Competency Based Instrument Rating

De houder van een IR aantekening middels de CB-IR methode heeft exact dezelfde privileges als een volledige traditionele IR houder met dien verstande dat het hem/haar toegestaan wordt in alle luchtruim classificaties te vliegen en instrument naderingen te maken tot 200ft decision height. Het principe van competentie is hier van toepassing waarbij de kandidaat wordt beoordeeld op competentie in plaats van een syllabus volgens vaste trainingsuren. De minimum uren eis is 40 uur training voor een eenmotorig vliegtuig maar, deze uren mogen tot een minimum van 10 uur worden gereduceerd als de kandidaat relevante instrument vliegtijd heeft gelogd. Uren getraind voor, alsmede gebaseerd op de privileges van de EIR tellen mee voor deze reductie. De reductie is onderhevig aan een vliegtest.

De theorie opleiding en examens benodigd voor het CB-IR traject zijn exact hetzelfde als deze voor de EIR. Met andere woorden: er is geen verschil, men moet de EIR theorie examens hebben behaald. Er bestaat geen CB-IR theorie of iets dergelijks. Een kandidaat die reeds de volledige theorie examens voor ATPL, traditionele IR of EIR heeft gehaald wordt van enige theorie vereisten vrijgesteld.

Vaak wordt ten onrechte gedacht dat de CB-IR een op zichzelf staande rating is, zo ook een eigen theorie equivalent heeft, met cursus en examens. Dit is pertinent niet waar. Het betreft een “ervarings- en trainingstraject” wat leidt tot de IR aantekening op het brevet.

Onze Opleidingen:

Interesse in een van onze opleidingen?

Laat hieronder een bericht achter en wij sturen u meer informatie: