Corona Virus

gezondheidscheck contactberoepen

Covid-19 poster GA

Protocol GA 1 Juni 2020 final

Beste relatie,

Vanwege het risico op verspreiding van het Corona virus hebben wij besloten de volgende maatregelen te treffen. Deze maatregelen gelden per direct en tot nader order.

Bezoek aan Cycloon Holland mag alleen op afspraak, derhalve raden wij u aan om van tevoren telefonisch contact op te nemen alvorens u naar onze vestiging komt. Dit om de gezondheidsrisico’s voor u en onze medewerkers te beperken en de bedrijfsvoering niet onnodig in gevaar te brengen.

Indien afspraken niet strikt noodzakelijk zijn, worden afspraken verplaatst naar een later tijdstip.

Ook bezoeken aan derden worden tot nader order uitgesteld.

Indien de situatie daarvoor aanleiding geeft zullen wij met nieuwe informatie over onze bereikbaarheid komen.

Wij vertrouwen op uw begrip.

Team Cycloon Holland

 

 

 

Dear relationship,

Due to the risk of the spreading of the Corona virus, we have decided to take the following measures. These measures apply immediately and until further notice.

Visit to Cycloon Holland is only allowed by appointment, so we advise you to contact us by phone in advance before you come to our location. This is to reduce the health risks for you and our employees and not to put the business at unnecessary risk.

If agreements are not strictly necessary, appointments will be scheduled to a later date.

Third-party visits are also postponed until further notice.

If the situation will change, we will come up with new information about our accessibility.

We rely on your understanding.

Team Cycloon Holland